Environmental peace (Gaia peace): Premises to develop a model

Roberto Beltrán

Resum


In Latin America, environmental conflicts have their very own nature, characteristics and dynamics, hence the reason why we need to develop management processes and resolutions that are set within a framework of peace, i.e., a 'social peace' (Gaia). This, in turn, enables the right elements of justice to be put into place. The peace process is, as a result of this action, both solid and long-lasting. Conversely, we have seen how many environmental conflict resolutions have failed in their final objective in the past, i.e., in not achieving peace. A peacebuilding model for the environment (Gaia) should therefore contain elements of foundational support and action in environmental conflict resolution processes, so that they become sustainable over time, benefit all the parties involved, and provide access to natural resources in a sustainable manner.

Paraules clau


Latin America, social peace, gaia peace, environmental conflict, sustainability

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v0i1.929

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .