Building peace over war ashes

Jordi Cusso, Francesc Torralba, Maria Vinas

Resum


This article looks at the links between historical memory and peacebuilding in the present and the future. In accordance with the spirit and contents of the Letter for Peace to the United Nations, the authors of the article defend the need to overcome resentment deriving from past conflicts to build a more peaceful world. They identify a number of serious obstacles and argue for the need to disarm history and pass it on with the maximum level of objectivity to the generations to come.

Paraules clau


peacebuilding, historical memories, history

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v0i1.924

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .