Constructive conflict transformation

Louis Kriesberg

Resum


The field of contemporary conflict resolution, or conflictology, has developed as a synthesis of theory and research combined with applications and practices that contribute to waging constructive conflicts (Galtung 2009; Kriesberg 2008; Vinyamata 2001). In this essay, I examine how that synthesis helps explain the constructive transformation of large-scale violent conflicts in recent years and suggests policies that foster such transformations. Briefly stated, constructive conflicts are conducted and concluded with minimal violence and with broadly shared benefits for members of the opposing sides.

Paraules clau


conflict resolution, conflict transformation, violent conflict, conflict management

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v0i1.918

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .