Conflictes a Àfrica i a Afganistan. Entrevista amb el professor Johan Galtung

Jack Shaka

Resum


El 4 de juliol del 2009 es va entrevistar el professor Johan Galtung a la Freie University de Dahlem-Berlin, on dirigia un taller titulat ‘Inside the Mind Paxologist'. Durant l'entrevista, el professor Galtung parla de les seves experiències, les seves idees i els seus suggeriments sobre els conflictes que han assolat Àfrica i altres regions, amb un èmfasi especial en la violència ètnica de Kenya que va tenir lloc durant els anys 2007-2008, i també parla d'un Afganistan molt propens a la violència. També respon preguntes relatives a algunes de les seves metodologies que s'apliquen en l'actualitat.


Paraules clau


Johan Galtung; violence ethnique; Afghanistan; réconciliation; paix et conflit; Kenya

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v1i1.998

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .