Canvi polític a l'Orient Mitjà: primeres reflexions consolidades i reptes per al futur

Hani Albasoos

Resum


Anys després que acabés el règim de l'apartheid a Sud-àfrica i la reforma democràtica d'Indonèsia, l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica estan començant a canviar políticament. Les revoltes populars que s'estan propagant per la regió van començar a Tunis el desembre de 2010 i a Egipte el 25 de gener de 2011. Aquestes sublevacions no són el resultat d'intervencions estrangeres ni un efecte secundari de plans no nacionals, sinó que sorgeixen més aviat a partir dels joves que volen poder decidir el seu futur. La generació més jove vol recuperar la seva llibertat, els drets humans i la dignitat, i vol estar políticament representada en el govern dels seus països. En exigir i provocar canvis i reformes, han aportat una vitalitat i una determinació renovades a la democràcia en molts estats de la regió. També han donat unes lliçons molt valuoses que cal aprendre, tant pels aspectes positius com pels negatius. Cal subratllar aquestes lliçons, i també cal que els nous actors emergents de l'escena política de la regió tinguin accés a aquest coneixement.

Paraules clau


Orient Mitjà; Àfrica del Nord; revolta popular; inestabilitat; canvi polític; democràcia

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v2i1.1130

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .