Mirar més enllà del conflicte: la implicació de la diàspora Tiv en la construcció de la pau a Nigèria

Terhemba Nom Ambe-Uva

Resum


L'examen del paper dels grups d'emigrants transnacionals en els processos de pau és una àrea concreta d'investigació de camp dins l'esfera més àmplia dels estudis sobre l'emigració. Aquest article examina la contribució de la diàspora del grup ètnic Tiv als Estats Units a la construcció de la pau a Nigèria i manté que, en contra de certes afirmacions recents en la literatura que diuen que la diàspora africana va tenir un impacte negatiu sobre els processos de pau, la diàspora Tiv va implicar activament totes les parts en conflicte en un intent de garantir una pau sostinguda i una democratització més àmplia del poder. Aquesta diàspora es va mobilitzar després de la massacre militar de dos-cents civils Tiv desarmats al seu país natal. Els vincles inicialment dèbils de la diàspora Tiv amb el seu país natal s'han reforçat i actualment existeix la propensió a participar-hi activament. Tot i el seu historial en els processos de pau, una posició social, econòmica i política dèbil, així com les restriccions de capacitat, poden frustrar els seus esforços cap a una pau duradora i sostenible.

Paraules clau


diàspora; transnacionalisme; emigrants; construcció de la pau; Tiv; conflicte

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v2i1.1011

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .