Olympafrica International Foundation

Alassane Thierno Diack

Resum


Olympafrica és un programa de desenvolupament social a través de l'esport que s'aplica mitjançant la construcció de centres la finalitat dels quals és difondre l'esperit olímpic i l'educació massiva. Aquest programa se centra principalment en l'esport practicat en instal·lacions esportives locals i econòmiques.

Paraules clau


Olympafrica; desenvolupament social; educació; esport; COI

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v2i1.1162

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .