Els significats del silenci durant el conflicte

Renée Gendron

Resum


Aquest article se centra en els tipus i els significats del silenci que s'experimenta durant el conflicte. El silenci és una forma de comunicació que depèn de la cultura i del context. Alguns tipus de silenci són constructius, mentre que d'altres poden provocar danys greus. Aquest article explora els diferents tipus de silenci que s'experimenten durant un conflicte. En concret, aquest article examina els impactes de diferents tipus de silenci en el procés de mediació.

Paraules clau


silenci; conflicte; mediació; intel·ligència emocional

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v2i1.1091

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .