Inversió gandhiana de la percepció política moderna

Ramin Jahanbegloo

Resum


El nucli de la teoria política de Gandhi és demostrar que el veritable subjecte polític és el ciutadà i no l'estat. És a dir, que en la ment de Gandhi el ciutadà es trobava sempre per sobre de l'estat. Així doncs, la decisió del subjecte polític sobre la sobirania es converteix, per a Gandhi, en el veritable subjecte de la sobirania política. Com a resultat, el moment gandhià de la política és un esforç per desteologitzar i dessecularitzar el concepte de la política moderna tal com el presenta el sobirà omnipotent de Thomas Hobbes. Les seves idees sobre l'ètica en la política van portar Gandhi a criticar l'autoritat política hobbesiana i a desobeir l'estat i les seves lleis tot superant el principi de la por. La pràctica política de Gandhi parteix del fet de dominar aquesta por.

Paraules clau


no-violència; política; cultura de la pau; resolució de conflictes

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v2i1.1038

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .