L’Afganistan i la pau a través del paradigma del desenvolupament: una avaluació crítica

Katharina Christina Merkel

Resum


Una gran quantitat de literatura acadèmica indica que, en el paisatge polític posterior a la Guerra Freda, la pobresa i els dèficits en el desenvolupament són aspectes clau en l'aparició del conflicte civil. A partir d'aquesta constatació ha sorgit un nou paradigma que manté la idea que, si es treballa per tal de superar aquests dèficits, el risc de conflicte es pot reduir o mitigar d'una manera important. El paradigma de la pau a través del desenvolupament dóna suport a l'assumpció que el desenvolupament i la seguretat estan estretament interrelacionats. En aquest article discuteixo els reptes i les oportunitats associats a aquest paradigma dins el context afganès i tracto dues qüestions clau: (1) De quina manera estan connectats la pobresa i els dèficits de desenvolupament amb la violència i el conflicte?, i (2) Quins són els requisits previs per tal que el desenvolupament tingui aquest paper determinant dins el procés de construcció de la pau? Aquest article manté que, parlant d'una manera general, la pau sostenible a l'Afganistan només es pot aconseguir a través d'un desenvolupament sostenible. Tot i així, també s'hi reconeixen els enormes reptes que cal afrontar per tal d'aprofitar plenament els dividends de la pau que poden arribar gràcies al desenvolupament, i, així doncs, ofereix un full de ruta per a una programació del desenvolupament més sensible als conflictes.

Paraules clau


construcció de la pau; desenvolupament; resolució de conflictes; pobresa; Afganistan; desigualtats horitzontals

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v2i1.1064

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .