Qui es beneficia de la violència global i la guerra: posar de manifest un sistema destructiu, per Marc Pilisuk amb Jennifer Archord Rountree

Andreu Solà i Martín

Resum


Aquest llibre deixa al descobert les causes primordials de la violència en el món modern. Es va acabar d'escriure durant el cinquè any de la intervenció militar dels Estats Units a l'Iraq. Pilisuk descriu les connexions entre el món corporatiu i l'elit política als Estats Units, que és la que dóna forma a la política exterior i planifica les intervencions militars.

Paraules clau


violència; guerra; Estats Units; poder; multinacionals; neoliberalisme

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v2i1.1052

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .