L'enfocament de la programació neurolingüística a la resolució de conflictes, la negociació i el canvi

Eduard F. Vinyamata

Resum


La programació neurolingüística (PNL) pot aportar unes perspectives noves i uns resultats nous a qualsevol esforç que impliqui la comunicació personal (és a dir, interna) i interpersonal. L'organització de la informació per tal d'aconseguir resultats és un dels aspectes bàsics de la PNL i també un dels objectius freqüents dels gestors de conflictes interpersonals, com ara àrbitres, mediadors i negociadors. Aquest article va sobre una eina concreta de la PNL, que és l'agrupament o chunking.

El chunking és una aplicació directa del metamodel de la PNL, un model de comunicacions que s'utilitza per tal de trobar i desafiar distorsions lingüístiques en el llenguatge del client. El chunking es basa en la mida i la direcció de la informació. Es poden mirar els detalls o bé es poden tractar unes idees genèriques, i la informació es pot moure lateralment per tal de trobar exemples alternatius d'un concepte en el mateix nivell d'informació.

En un escenari de resolució de conflictes o de mediació, la utilització de conceptes molt generals pot ser una manera d'assolir un nivell d'acord inicial, un compromís entre les parts. D'altra banda, és possible fixar-se en els detalls per tal de tractar problemes específics i trobar un punt de palanca que provoqui un salt endavant. En general, les tecnologies de la PNL com el chunking poden aportar rendiment, metodologies alternatives i solucions en moments en què els enfocaments acadèmics més elevats no són suficients.


Paraules clau


programació neurolingüística; resolució de conflictes; chunking; gestió de la informació

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v2i1.1085

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .