Recerca biotecnològica en l'era del terrorisme

Ademola Victor Akinyoade

Resum


Recerca biotecnològica en l'era del terrorisme


Paraules clau


bioseguretat; biodefensa; guerra biològica; bioterrorisme; ús dualDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v2i2.1261

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .