Negociar vies cap a la maduresa: rebutjar les bandes i la violència a la perifèria de Medellín

Adam Baird

Resum


A tot el món, les bandes són paradigmàtiques de la violència urbana i estan formades bàsicament per homes joves procedents dels barris més pobres. No obstant això, fins i tot en els contextos urbans més violents, la majoria dels joves no pertanyen a cap banda. Aquest treball utilitza dades originals empíriques recollides a Medellín, Colòmbia, i un enfocament conceptual en la masculinitat per tal d'entendre per què alguns homes joves van fer el camí cap a la maduresa sense entrar en cap banda, i manté que hi ha dos factors centrals: el suport de la família per a desenvolupar un "rebuig moral" a les bandes durant la infantesa i l'habilitat subsegüent d'aquests joves per a crear espais de socialització lluny de la "cantonada". Aquests factors els van ajudar a evitar la influència d'allò que aquest article anomena el sistema del model masculí de les bandes.


Paraules clau


banda; violència; violència juvenil; violència urbana; prevenció de la violència; Medellín; masculinitat; masculinitats; habitus; BourdieuDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v3i1.1438

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .