Per què s’hi van sumar? Exploració de les motivacions dels treballadors sanitaris rebels del Nepal

Bhimsen Devkota, Edwin van Teijlingen

Resum


S'han fet molt pocs estudis sistemàtics sobre els factors que motiven les persones a convertir-se en treballadors sanitaris rebels. Aquest estudi explora els factors de motivació dels individus que es van unir als maoistes com a treballadors sanitaris al Nepal. Aquest treball presenta les troballes basades en entrevistes semiestructurades fetes als treballadors sanitaris maoistes formats i mobilitzats pel Partit Comunista Unificat del Nepal (maoista) durant la lluita armada amb el Govern (1996-2006).  Els motius per a unir-se als serveis sanitaris rebels van ser la ideologia maoista, l'actitud de servei, la injustícia estatal, la implicació d'un membre de la família en el conflicte armat, les queixes per uns serveis sanitaris deficients i la millora de l'estatus. Els motius es categoritzen en factors (a) individuals, (b) polítics i (c) socioculturals. La política social del Nepal posterior al conflicte hauria de tenir en compte els motius pels quals aquests individus es van unir a la rebel·lió i hauria d'escoltar-los per ajudar-los a fomentar una pau sostenible i a millorar els serveis d'atenció sanitària a les comunitats afectades pel conflicte.


Paraules clau


serveis sanitaris rebels; motivació; Nepal; ÀsiaDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v3i1.1358

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .