Perdut en la transformació: pau violenta i conflicte pacífic a Irlanda del Nord

Darina Lucheva

Resum


Aquesta és una ressenya del llibre d'Audra Mitchell Lost in Transformation: Violent Peace and Peaceful Conflict in Northern Ireland, un estudi sobre la necessitat de repensar seriosament la naturalesa de les intervencions de pau transformadores en contextos assolats pel conflicte. Per tal d'il·lustrar les seves idees, l'autora analitza en profunditat els efectes que han tingut les iniciatives portades a terme a Irlanda del Nord des de mitjan segle XX sobre les parts principals del conflicte. Mitjançant una crítica constructiva, Audra Mitchell qüestiona tant l'èxit com el caràcter pacífic del procés de pau d'Irlanda del Nord davant la idea generalitzada que aquest procés és un model exemplar de construcció de la pau. L'autora ofereix una alternativa a aquesta intervenció convencional basada en una nova ètica d'orientació a la interrelació entre violència, conflicte i pau. És una ètica que fomenta el concepte de la construcció d'un món plural davant la pràctica de la construcció de la pau d'una manera aïllada, en un esforç per garantir que, en les intervencions de pau, es creïn més coses de manera conscient que les que es destrueixen de manera involuntària.


Paraules clau


Irlanda del Nord; transformació de conflictes; violència; amenaces; coexistència no violenta; construcció del mónDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v3i1.1511

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .