La formació en gestió de conflictes i la manera en què aquesta canvia els conflictes al lloc de treball: un cas pràctic qualitatiu

Elisabeth Naima Mikkelsen

Resum


Hi ha moltes organitzacions que ofereixen formació en gestió de conflictes tant al personal com als directius, però es fa molt poca recerca per a determinar els canvis que aquesta formació provoca. Utilitzant un marc d'anàlisi interpretativa, es va estudiar un cas qualitativament per tal d'entendre la manera en què la interpretació dels conflictes canviava quan aquests es veuen des de la perspectiva del personal i els directius d'una organització sense ànim de lucre que va participar en la formació en gestió de conflictes. L'estudi d'aquest cas es va estructurar com una recerca longitudinal i el mètode de recerca principal va ser el treball de camp etnogràfic. La formació va fer de catalitzador per al desenvolupament de noves interpretacions sobre els conflictes al lloc de treball. Aquestes incloïen el reconeixement incremental dels conflictes al lloc de treball, el reconeixement de l'existència de relacions interdependents i inscrites en el context dins els conflictes interpersonals i l'ús de la resistència activa dins un grup ocupacional subordinat. En canvi, en els casos en què les bases estructurals de perpetuació van romandre intactes, la formació no va provocar cap canvi en els conflictes. Aquest estudi va permetre assenyalar la qüestió de la incrustació del conflicte en el teixit social de l'organització. Una de les implicacions pràctiques d'aquest estudi va ser que actualment es recomana als formadors en gestió de conflictes que, a l'hora d'elaborar programes de formació, donin més importància a les dimensions estructurals del conflicte i a la seva gestió organitzacional.


Paraules clau


conflicte al lloc de treball; formació en gestió de conflictes; teoria de la creació de sentit; canviDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v3i1.1357

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .