El qüestionament dels nexes entre estatalitat i democratització a Nigèria: problemes i arguments

Adeniyi Semiu Basiru

Resum


Sens dubte, hi ha moltes respostes possibles a la pregunta de per què l'Àfrica no es democratitza: herència colonial, cultura política incívica, ressaca autoritària, feble base constitucional etc. Rares vegades es relaciona la crisi de democratització amb la incapacitat de l'estat. No obstant això, en aquest article, que s'inspira en teòrics estatistes notables i amb Nigèria com a teló de fons per a la recerca, s'afirma que la falta d'estatalitat és l'arrel de la crisi de la democratització a l'Àfrica. Com el seu predecessor colonial, l'estat postcolonial a l'Àfrica no té els recursos per a donar suport a la democràcia genuïna. L'article conclou que canviar la tendència a l'Àfrica en general, i a Nigèria en particular, ha d'incloure la reestructuració i la relegitimació de l'estat.

 


Paraules clau


democratització; falta d’estatalitat; cultura política; neoliberalisme; hegemonia; legitimitat; reestructuracióDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v4i1.1661

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .