Repensar l’educació per a la pau

Alicia Cabezudo, Magnus Haavelsrud

Resum


Aquest article aborda el tema de l'educació per a la pau en termes del seu contingut i forma de comunicació en relació amb el seu context. El contingut i la forma impliquen importants decisions que són determinants en la definició de la substància de qualsevol pràctica d'educació, inclosa l'educació per a la pau, i les opcions implícites o explícites realitzades estan relacionades amb les diferents concepcions de l'educació per a la pau.


Paraules clau


educació per a la pau; participació; comunicació; processos de transformacióDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v4i1.1521

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .