Iniciatives de les comunitats productores de petroli i la dinàmica dels conflictes i la construcció de la pau al delta del Níger

Adediran Daniel Ikuomola

Resum


Les iniciatives locals en la dinàmica de conflictes i la construcció de la pau són pertinents per a entendre les accions i omissions d'un poble que reacciona davant les urgents necessitats que té. Aquest estudi adopta una metodologia qualitativa per investigar les iniciatives de les comunitats locals en els interminables conflictes i els processos de construcció de pau a Nigèria, amb les comunitats Gokanaya, Onelga i Eche, a l'estat de Rivers, com a casos pràctics. Les principals conclusions van ser que els rols i les xarxes de les institucions indígenes clau, com els consells d'ancians, les cases regnants i les mares de la terra, així com els remeiers i fetillers, són de vital importància per a dirigir els assumptes de les comunitats: les seves activitats sociopolítiques, econòmiques, espirituals i religioses. No obstant això, el govern i les corporacions multinacionals sovint les ignoren. Solament amb els tecnòcrates i l'elit educada involucrats en la negociació de la pau, les principals parts interessades van quedar sense veu i els conflictes a la regió es van intensificar. L'estudi recomana que les iniciatives de construcció de pau tinguin un enfocament de baix a dalt i que estiguin desconnectades de la política.Paraules clau


indígenes; empreses multinacionals; tecnòcrates; construcció de la pau; conflictesDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v4i1.1622

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .