La mediació familiar: competències per a la formació en treball social

Luís Miguel Rondón García

Resum


Aquest article aborda els principis fonamentals de la formació en mediació familiar i competències socials, i se centra en les necessitats i els requisits de formació en mediació. Els resultats de la recerca, que es va dur a terme amb l'ajuda de mediadors professionals i estudiants, es presenten amb la finalitat d'analitzar la incorporació de la formació en mediació dins de les competències i els requisits de l'espai europeu d'educació superior. Les competències definides per l'anàlisi estadística poden servir com una eina útil per al desenvolupament de nous plans d'estudi i per als professionals que treballen en l'àmbit de la gestió de conflictes.

What follows is an assessment of the role of social work in family mediation as a developing professional field with interesting future prospects.


Paraules clau


conflicte; mediació; competències; treball social; famíliaDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v4i1.1634

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .