Les disculpes del primer ministre britànic Tony Blair per la Gran Fam Irlandesa

Jason A. Edwards, Amber Luckie

Resum


El juny de 1997, el primer ministre Tony Blair va fer unes declaracions en què expressava el seu penediment per l’actitud del govern britànic durant la Gran Fam Irlandesa de finals dels anys 1840. El penediment de Blair va ser elogiat i criticat, però cal incloure’l dins la narrativa més àmplia de les negociacions de pau a Irlanda del Nord. Tot i que les disculpes de Blair apareixen sovint com un exemple de líder polític que demana perdó per injustícies històriques, cal dir que hi ha molt pocs treballs acadèmics sobre aquest tema. En aquest sentit, l’article examina les disculpes de Blair per la Gran Fam Irlandesa a partir de la teoria de la disculpa col·lectiva. Nosaltres creiem que les disculpes col·lectives serveixen per a construir, reparar, renovar i reforçar els vincles entre comunitats afectades per fets històrics indesitjats. A més a més, les disculpes col·lectives són meditacions en la memòria col·lectiva sobre les relacions passades, presents i futures entre comunitats. Analitzem les disculpes de Blair des d’aquesta perspectiva teòrica per discutir l’impacte potencial que van tenir sobre el procés de pau d’Irlanda del Nord.


Paraules clau


disculpes col·lectives; Tony Blair; Irlanda; Gran Fam Irlandesa; reconciliacióDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v5i1.1863

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .