El dret com a mediació transformativa de conflictes. Un enfocament transracional

Florencia Benítez-Schaefer

Resum


Aquest article tracta la qüestió de com enfocar el dret i l’activitat jurídica des d’una perspectiva de paus transracionals i dins un enfocament de transformació elicitiva de conflictes. La narrativa del dret es connecta aquí amb les perspectives de les paus energètica, moral, moderna i postmoderna segons Wolfgang Dietrich, tot tractant particularment les mancances d’un enfocament fragmentat del dret per a donar resposta a conflictes socials complexos. L’autora presenta la manera com un enfocament transracional pot promoure la conscienciació i la transformació necessàries d’aspectes fonamentals de les relacions humanes dins l’activitat en l’àmbit jurídic. Per a il·lustrar-ho, el text dóna alguns exemples de diferents camps de la praxi jurídica, que mostren que actualment, hi ha múltiples perspectives jurídiques que interactuen per a tractar els conflictes socials. A més, aquests exemples demostren que un enfocament transracional i transformatiu del dret no sols és possible, sinó que ja s’està duent a la pràctica.


Paraules clau


dret transracional; moltes paus; dret; transformació elicitiva de conflictesDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v5i2.2007

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .