Conseqüències fonamentals de la guerra entre Etiòpia i Eritrea (1998-2000)

Wuhibegezer Ferede Bezabih

Resum


L’article és un estudi dels efectes que ha tingut la guerra entre Etiòpia i Eritrea de 1998-2000 en els dos estats. L’objectiu és estimular un debat públic fonamentat sobre aquesta inacabable guerra freda. L’estudi és el producte d’un treball de camp dut a terme a Mäkällé, Adigrat i els seus voltants. La informació presentada s’ha reunit mitjançant entrevistes presencials semiestructurades amb els habitants de l’antiga zona de guerra pel costat etíop, refugiats eritreus i etíops deportats d’Eritrea. A més de les entrevistes, s’inclou bibliografia en forma d’informes i relats de guerra per a contrastar les dades recollides dels informadors. Tanmateix, no he entrevistat ministres, alts comandaments militars ni càrrecs administratius locals. La recerca pren un enfocament qualitatiu i històric. Tot i que l’estudi presenta informació adequada, s’ha trobat amb problemes en tractar una qüestió complexa i conflictiva en una situació en què bona part de la informació necessària per a la seva plena comprensió no es troba disponible. Per tant, s’han deixat de banda moltes qüestions fortament polèmiques. També ha sigut extremament difícil reproduir una imatge completa de tots els lligams causals, perquè la guerra mai no és un fet aïllat. Així doncs, en aquest article intento dilucidar els motius d’una guerra considerada inútil, tot avaluant-ne l’impacte econòmic, social, polític i ambiental des d’una perspectiva èmica.


Paraules clau


Guerra Etiòpia-Eritrea; Badmä; Operació Posta de Sol; desplaçament; desnacionalitzacióDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v5i2.1919

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .