Les arrels biològiques dels conflictes humans

Lou Marinoff

Resum


Les arrels biològiques dels conflictes humans vénen de lluny en la seva evolució i són, per tant, profundes. Per sort, algunes de les nostres tendències humanes més destructives poden ser mitigades o eliminades mitjançant l’evolució cultural. Però atès que la cultura és per a la biologia el mateix que el programari és per al maquinari, cal entendre correctament la naturalesa biològica dels conflictes per a poder proporcionar solucions, a més de bastir unes cultures de pau duradores. Aquest article se centra en les arrels biològiques dels conflictes humans. Una continuació seva giraria al voltant de la resolució de conflictes mitjançant l’evolució cultural.


Paraules clau


entropia; violència; conflicte; gests d’apaivagament; evolució biològica; nombre òptim; sexualitat; cervell dels primats; evolució culturalDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v5i2.2282

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .