Integrated Peacebuilding

Integrated Peacebuilding: Innovative Approaches to Transforming Conflict es centra en la importància d'activar la construcció de pau en sectors especialment necessitats, com són el de desenvolupament, de negocis, de gènere, els mitjans de comunicació i la salut. Destacats experts i acadèmics ofereixen documents originals on s'analitzen teories, pràctiques i desafiaments ètics en una construcció de pau integral. Integrated Peacebuilding és el texte ideal per a cursos en construcció de pau, resolució de conflictes, desenvolupament internacional, qüestions de gènere, o qualsevol altre curs relacionat amb la política i la pràctica de pau i conflicte.