Agressivitat, violència, sociabilitat i resolució de conflictes: allò que els gens ens poden revelar

David Bueno

Resum


Els conflictes són inherents a la condició humana, igual que en tots els éssers vius. Les disputes sobre els recursos o l'accés a companys per a aparellar-s'hi són algunes de les causes més freqüents dels conflictes. Aquí, el conflicte es defineix com una lluita o una competició entre individus o grups i pot incloure tota una varietat de comportaments agressius. Tradicionalment, en el cas dels humans, sempre s'ha considerat que l'agressivitat, la violència i els conflictes, inclosa la predisposició individual a la resolució de conflictes, tenen unes arrels culturals molt profundes, però les últimes recerques tant en el camp de la neurociència com en el de la genètica han demostrat la influència dels gens en aquests trets de comportament tan complexos. En aquest estudi, es presenten dades recents sobre els aspectes genètics d'aquests comportaments interrelacionats, inclosos els efectes de gens concrets, l'efecte de l'estrès i del gènere en la regulació dels gens i les interaccions entre gens i entorn; tots són elements que poden afectar la predisposició biològica a la resolució de conflictes. També s’hi tracten altres aspectes del comportament que són afectats per la genètica i que estan relacionats amb els conflictes i la resolució de conflictes, com ara la sociabilitat. A més, s’hi destaca la importància de tenir en compte dades genètiques i biològiques per a oferir estratègies de resolució de conflictes.

Paraules clau


heretabilitat del comportament, agressivitat, sociabilitat, conflictes, neurotransmissors

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v1i2.974

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .