Afrontar la pau o la guerra mitjançant el riure: l'humor i la consolidació de la pau

Craig Zelizer

Resum


En les societats afectades per conflictes, l'humor té un potencial important de contribució a l'escalada o a la reducció dels conflictes. Aquest estudi ofereix un enfocament multidisciplinari per entendre la funció social de l'humor en les societats en conflicte basant-se en la literatura de psicologia social, salut i resolució de conflictes. L'estudi ofereix un model analític sobre la funció de l'humor en la consolidació de la pau de les societats dividides, i documenta diversos exemples de l'aplicació de l'humor i de les oportunitats i els reptes d'usar l'humor en les societats en conflicte. També parla de les funcions concretes que pot acomplir l'humor, per exemple a l'hora dw suportar el conflicte violent, humanitzar o deshumanitzar l'altre, crear ponts, mobilitzar, etc. A més a més, s’hi plantegen vies per a recerques futures.

Paraules clau


humor, resolució de conflictes, investigació, suportar, pacificació, conflicte violent, acudits

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v1i2.1010

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .