Avaluació analítica del cost del conflicte al delta del Níger de Nigèria

Abosede Omowumi Babatunde

Resum


Aquest treball examina la naturalesa i la magnitud del cost dels eterns conflictes relacionats amb el petroli al delta del Níger. Les dades utilitzades es van obtenir d'estudis sobre el terreny i de la literatura. Els costos dels conflictes anaven des de la pèrdua de vides i propietats, l'impacte negatiu sobre el benestar de les persones i la reducció de la producció de petroli i de la generació d'ingressos fins a un estat d'inseguretat general. Les estratègies de gestió dels conflictes utilitzades pel Govern al delta del Níger han estat totalment ineficaces. El camí per a assolir una pau i un desenvolupament sostenibles al delta del Níger passa per un procés participatiu integrat que comenci des de la base i que garanteixi la qualitat de vida de les persones i protegeixi el medi ambient.


Paraules clau


explotació del petroli; conflicte violent; cost del conflicte; gestió de conflictes; delta del Níger; NigèriaDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v3i1.1327

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .