Breu introducció a la recerca en pau transracional i transformació elicitiva de conflictes

Wolfgang Dietrich

Resum


Aquest article és un resum de la trilogia Moltes paus de l’autor, que en la seva versió original comprèn més de 1200 pàgines. Els volums primer i segon van ser publicats per Palgrave Macmillan a Londres, el 2012 i 2013, mentre que el tercer volum es troba en preparació.

 

Presenta un ampli ventall d’interpretacions de la pau en la història i la cultura, dividides en les anomenades cinc famílies de la pau: les percepcions energètica, moral, moderna, postmoderna i transracional de la pau / les paus.

 

Així mateix, s’endinsa en la filosofia de la pau transracional i deriva de la famosa piràmide del conflicte de John Paul Lederach (obra) una percepció sistèmica més àmplia dels conflictes com a fenomen relacional. Presenta una eina d’anàlisi dels processos complexos que s’esdevenen en els “límits humans de contacte en curs”, una ampliació del model piramidal de temes, nivells i capes.

 

Finalment, presenta la ressonància, la correspondència i l’homeòstasi com a principis del mapatge elicitiu de conflictes com a caixa d’eines metodològica per a l’estudi aplicat dels conflictes.


Paraules clau


filosofia de pau; transformació de conflictes; mapatge de conflictesDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v5i2.1940

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .