Pacificar el ciberespai a l’era del zettabyte

Tom Woodhouse

Resum


El creixement d’internet i la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació, de les quals forma part, és un fet d’abast històric mundial, equivalent als canvis generats per les revolucions industrial i agrària dels segles XVIII i XIX. Actualment, estem vivint en un món basat en el coneixement, en què internet és el principal motor tecnològic de l’emmagatzematge, l’intercanvi i, en bona part, l’anàlisi i la creació de coneixement. La xarxa és també un espai qüestionat, en el sentit que els valors i les idees que genera i transmet no són neutres, sinó que tenen un gran impacte en la nostra manera de viure. Noves formes de militarització (ciberguerra) i d’explotació (cibercrim) són propiciades per la tecnologia web, i és possible afirmar que aquests aspectes més foscs corren perill d’esdevenir una característica dominant. Aquest article analitza les possibilitats d’utilitzar la xarxa per a millorar les capacitats de consolidació creativa de la pau mitjançant noves formes de ciberpau que complementin i ampliïn l’espectre dels tipus tradicionals de resolució de conflictes, al mateix temps que situen l’acció humana –les opcions i decisions de la gent– al centre del projecte per a generar una cultura mundial de la pau.


Paraules clau


resolució de conflictes; ciberconflicte; ciberpauDOI: http://dx.doi.org/10.7238/joc.v5i2.2281

Copyright (c)

Journal of Conflictology és una revista impulsada pel Campus per la Pau de la Universitat Oberta de Catalunya

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca .